Trenger du faglig fordypning? Da kan du søke om stipend til:

OU-styret forvalter OU-midler. Det er midler som arbeidsgivere og arbeidstakere trekkes årlig. OU-styret tildeler stipender og arrangerer kurs. Dette er gode tilbud der vi alle bidrar for at ansatte i kirken skal få økt kompetanse og kirkens arbeid skal utvikles og nå lengre.

Tre OU-stipend: Samskapingsprosjekt for ansatt i kirkelig undervisning: Stipend Samskaping

Tre OU-Stipend: til studier innen psykisk helse og sjelesorg: Stipend Psykisk helse og sjelesorg

Ett kateket-stipend: 6 ukers stipend for selvstendig faglig fordypning for kateket i teneste: 6 ukers fordypnings-stipend

Del på: