Kateket

Kateket er en av tre stillingskoder innen kirkelig undervisning. Siden 1969 har denne tittel vært i bruk innen Den norske kirke. Kateketen er menighetens undervisningsleder.

For å bli kateket må du ha en master i kirkelig undervisning. Denne inneholder kristendom/teologi, pedagogikk, praktisk kirkelige fag og praksis. Kirkemøtet har vedtatt tjenesteordning for kateket. Her finner du endel om hva som kjennetegner stillingene. I tillegg kan det lokalt vedtas/avtales hva som skal være hovedoppgavene.

For å bli kateket er det krav om vigsling. Dette foretas av biskop. Det er etablert et vigslingsforberedende program kalt VTVT (veien til vigslet tjeneste) De som skal vigsles skal gjennomføre dette. ( Mer informasjon om dette får du på bispedømmekontoret i bispedømmet du vurderer å arbeide i)

Tjenesteordningen og kravet til kvalifikasjoner hadde en større revisjon i 2003. De som har fullført utdanning som var godkjent på den tid de tok eksamen. Er fortsatt kvalifisert selv om de ikke tilfredsstiller dagens kvalifikasjonskrav.

På kirkemøtet i 2021 ble det gjort noen endringer. Disse gjelder i hovedsak kvalifikasjonskravene. Se hele tjenesteordningen nedenfor.

Det er også mulig å bli kateket med can teol grad. Det kreves da at du i tillegg har 60 studiepoeng i pedagogikk.

Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for kateket

Del på: