Generalforsamling i KUFO 09.juni 2023 10:00 – 14:00

KUFO har generalforsamling annet hvert år. Generalforsamlingen velger leder og sentralstyre. Det vedtas Rammeprogram for perioden fram til neste GF. Og sentralstyret rapporterer om perioden siden forrige GF. Dersom Lovene skal endres må dette skje på Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gjennomføres som HYBRID. Det betyr at vi regner med at mange vil delta fysisk i etterkant av KUFO-kurset i Bergen. Men det vil også være mulig å følge GF på ms-Teams. Til digital saksbehandling vil vi benytte en egen plattform slik at også de som deltar digitalt kan stemme og være med på valgene. Når dette er ferdig satt opp vil link bli sendt ut.

Her finner dere nå innkalling og noen av sakspapirene. De siste papirene vil legges ut så snart de er klare.

Del på: