Nyheter fra OU-styret

Innføringskurs for nye ansatte

Fagledelse og innovasjon i Den norske kirke (15 stp.)

Flere stipendordninger

Det er nyttig å følge det som legges ut på OU-styret sider. Her kunngjøres kurs og stipender som mange kan ha nytte av. Denne gangen bør du merke deg;

Innføringskurs for nye ansatte innen under visning og diakoni.

Fagledelse og innovasjon i Den norske kirke (15 stp.)

Stipend for ansatte innen undervisning, diakoni og kirkemusikk

Her finner du denne informasjonen og en del annet

Del på: