Nye krav til arbeidsgiver i likestillings- og diskrimineringsarbeidet

Nyhetsbrev fra Compendia

Med lovendringer som trådte i kraft 1.1.2020 er arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt styrket. Arbeidsgiver får også større forpliktelser i arbeidet med likestilling og forebygging av diskriminering.

Del på: