Nytt fra Kirkebakken

Mange av dere får sikkert dette nyhetsbrevet direkte fra kirkerådet. Men for de som ikke får det legger vi det ut her.

Nyhetsbrev – januar 2020 8.1.2020 09:09:47 | Den norske kirke
Velkommen til et nytt år med jobb og engasjement for kirken! Her får en oversikt over konferanser og fagdager som kan inspirere deg i arbeidsdagen, du kan lese biskopenes tekst om dåp som skal deles i kirker over hele landet på søndag, og du får tips til utfylling av årsstatistikken. Godt nytt år til alle 
– enten dere trenger en pust i bakken etter en hektisk desember, eller dere er klare for nye oppgaver etter en god juleferie! 
I 2020 er det to tema som vil bli løftet fram mange steder i kirken: 
Dåp 
Dåpstallene går nedover. Det er ikke lenger selvsagt at barn blir døpt og ofte er dåp en forhandlingssak mellom foreldrene. Det krever noe annet av oss enn vi er vant med. Biskopene har skrevet et brev om dåpen til opplesning i alle kirker den 12.januar og litt senere kommer et samtaleopplegg om dåpen for alle menighetsråd og ansatte i lokalkirken. Ved å gi mer oppmerksomhet til dåpen, håper vi å bidra til at flere velger dette for sitt barn – og at vi blir mer oppmerksomme på barn og vokse med ulik alder som ønsker å bli døpt. 
Kirke på nett 
Mobilen inneholder i dag informasjon om nesten alt. Kirken er også til stede på digitale flater. Dette jobber vi med nasjonalt, og det produseres mye ressursmateriell for lokalkirken. Vi legger om kirken.no slik at informasjonen skal være mer brukerorientert. Men først og fremst ønsker vi å bidra til at alle menigheter blir gode på digital kommunikasjon slik at de ulike tilbudene menigheter rundt om i landet har, blir bedre kjent for flere. Digitaliseringen gjør dette mulig på nye måter. I løpet av 2020 kommer det flere nyvinninger på dette feltet som skal gjøre lokalkirken langt mer synlig enn før. Jeg gleder meg til å skape en mer synlig og relevant kirke sammen med dere alle! 
Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet 
Lenker som går til Kirkebakken, kirkens intranett, krever pålogging – men det koster ingen ting. Les mer om Den norske kirkes intranettløsning her.

Januarnytt
Kyrkja.no er endeleg klar i ny utgåve. Alle kyrkjelydar og fellesråd som har kyrkja.no-side harno fått ei betre nettsida å redigere på, og brukarane vil få ei betre oppleving av kyrkja på nett. Les meir på kyrkja sitt intranett, Kyrkjebakken 
Dåpens gave er biskopenes tekst om hvorfor dåp er viktig. Teksten skal leses i alle kirker på gudstjeneste førstkommende søndag. Les teksten og mer om kirkens dåpssatsing her, på Kirkebakken  
Kirkelig rekruttering er noe alle kan bidra til. Men trenger du også materiell til for eksempel utdanningsmesser? T-skjorter, buttons, popsockets med mer kan bestilles i Ressursbanken. Du kommer også dit via jobbikirken.no.  >> Ressursbanken 

Husk at det er mulig for fellesråd å søke om midler til rekruttteringstiltak. Søknadene behandles fortløpende. >> Les artikkel på KAs hjemmeside
Det er tid for å sende inn årsstatistikken – tallene er til stor nytte både lokalt og nasjonalt. >> Les mer og få hjelp om du trenger det i artikkel på Kirkebakken

Vi er no inne i openberringstida, finn ressursar til markering i kyrkjelyden her, på intranettet. Kyrkjebakken 

KAs Kirkelederkonferanse erstatter den tradisjonelle høstkonferansen. 22.-23. oktober er målet å samle ledere fra hele bredden i Kirke-Norge. >> Les mer om konferansen her, på KAs hjemmeside 

Det er mange merkedager og kampanjer å holde styr på innenfor kirkens globale, misjonale og diakonale arbeid, men med denne oversikten blir det litt lettere. >>Oversikt og ressursmateriell, på Kirkebakken 

Samenes nasjonaldag er om berre ein månad. Finn ressursar og marker dagen i kyrkjelyden din, samisk høyrer heime i alle kyrkjelydar. >> Les meir Den norske kyrkjas heimeside 

Gjennom bøneveka for kristen einskap vert kristne spesielt minna på Jesu bøn for sine disiplar.Bøneveka for kristen einskap er i 2020 lagt til dagane 18.-25. januar. >> Les meir og få inspirasjon på Den norske kyrkjas heimeside

I februar arrangeres konferansene Tro og miljø: Teologi, dialog, praksis og formidling (12.-14. februar, Bergen) og Broen til framtiden 2020 (28. februar, Oslo). På konferansen Tro og miljø blir det innføring i økoteologi, og fokus er praksisformidling, dialog og samarbeid i praksis, mens Broen til framtiden er den første milepælen for fagbevegelsen, miljøbevegelsen, Kirken og andre trosbaserte aktører og forskermiljøer mot et grønt valg i 2021, og startskuddet på et avgjørende tiår for klimaet. >> Les mer om Broen til framtiden og tro og miljø-konferansen

Samisk konfirmantleir foregår 12.-15. mars, i Snåsa i Trøndelag. Denne konfirmantleiren gir samiske konfirmanter fra hele landet mulighet til å samles på én felles leir med andre samiske unge. >> Påmeldingsfrist 17. januar, les mer på Samisk kirkeråds hjemmeside.  

Kan flere invitere inn til åpen kirke gjennom året? Svaret er ja, og på frokostmøte i Kirkens hus 21. januar vil både Kirkerådet, KA og Knif gi innspill til hvordan dette kan løses lokalt. >> Les om arrangementet og følg strømming på Facebook 

I år er det 150 år sidan vi fekk den aller fyrste norskspråklege salmeboka i kyrkja vår. Les meir om kva Landstads salmebok har hatt å seie for norsk språk og få idear til lokale markeringar, på Kyrkjebakken  

Tromsø Internasjonale Filmfestival starter om ei uke, for første gang er kirken til stede på festivalen. Kirken har eget program i Tromsø domkirke under det som er landsdelens største kulturarrangement. >> Les mer om hva som skjer, på kirken.no

For å styrke internkommunikasjonen i Den norske kirke sende Kirkerådets kommunikasjonsavdeling dette månedlige nyhetsbrev. Opplysninger om nye mottakere av dette nyhetsbrevet (navn og e-postadresse) kan sendes til st362@kirken.no ___________________________________________________
    Rundskriv fra Kirkerådet
Aktuelle høringer i Kirkerådets regi
Ebrev til menighetene fra nasjonale organer i Den norske kirke
Høringsuttalelser fra nasjonale organer i Den norske kirke 
 ___________________________________________________

Kirkerådets kommunikasjonsavdeling Redaktør: Siv Thompson, st362@kirken.no
Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
Bilder     Last ned
Om Den norske kirke     Den norske kirke
Kirkens hus – Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 12 00
https://kirken.no https://kirken.no/visjon  

Del på: