NLA Høgskolen

NLA Høgskolen har campus i Bergen, Oslo og Kristiansand. De har mange ulike utdanningstilbud som kan gi hele eller deler av de kompetansekrav som er nødvendig for å kvalifisere til stillinger innen kirkelig undervisning.
Det beste er å kontakte de evt benytte søkefunksjonen på deres hjemmeside.

NLA Høgskolen sin hjemmeside: https://www.nla.no/studietilbud/

NLA på Facebook: https://www.facebook.com/nlahogskolen

Del på: