Mulig ny organisasjon: Flertall i PF

Presteforeningen har på sin Generalforsamling vedtatt å gå inn i en ny mulig organisasjon. Vedtaket ble fattet med 75% flertall. Dette gir et flertall med god margin i forhold til kravet om 2/3 flertall.

15.04 kl 09:00 inviteres KUFO’s ekstraordinære Generalforsamling til å gjøre et tilsvarende vedtak. Samme dag vil også Diakonforbundet holde sin ekstraordinære Generalforsamling. Dersom Diakonforbundet sier ja, skal vedtaket sendes ut på uravstemning slik vedtektene deres sier.

Det endelige svaret på om den nye organisasjonen «Profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte» vil bli realisert fra 01.01.2025 blir avklart ca 01.05.2024.

Her kan du lese presteforeningens artikkel om vedtaket.

Del på:

Verified by MonsterInsights