Menighetspedagog / Kyrkjelydspedagog

Menighetspedagog/kyrkjelydspedagog er en av tre stillingskategorier innen fagfeltet kirkelig undervisning vedtatt av kirkemøtet.

For å bli menighetspedagog kreves tre år universitet – høyskoleutdanning. I denne utdanningen må det minimum være 30 studiepoeng kristendom/teologi og 30 studiepoeng pedagogikk.

Utdanningen kan tas ved alle studiesteder som tilbyr denne utdanningen. Noen studiesteder har treårige utdanninger som er spesielt utviklet for dette. Andre steder kan du sette sammen emnene selv slik at du oppnår denne kompetansen. Dersom du allerede har en annen universitets-høyskoleutdanning som ikke inneholder kristendom/teologi og pedagogikk må du ta disse i tillegg.

Det er ikke vedtatt noen sentral/nasjonal tjenesteordning for menighetspedagog. Det er derfor den lokale arbeidsgiver som utarbeider en stillingsinstruks i samarbeid med menighetsråd og den tilsatte. Slike stillinger kan derfor være noe ulike på ulike steder. Noen steder vil de ha mye til felles med kateketstillinger andre steder vil andre oppgaver være lagt til stillingen,

Når du søker stilling er det derfor viktig å lese utlysningen godt og ta kontakt med arbeidsgiver for å få informasjon hvilke oppgaver som ønskes utført av den tilsatte. Mye av denne informasjonen kan du forvente å få svar på i et evt. intervju.

Del på: