Menighetsarbeider

Menighetsarbeider er en av tre sentralt vedtatte stillingskategorier innen virkelig undervisning.

Det er ingen vedtatte krav til utdanning for å ha tittelen menighetsarbeider. Dersom du har annen utdanning men mangler pedagogikk og/eller kristendom skal du ha stillingskategorien menighetsarbeider.

Det er ingen sentralt vedtatt tjenesteordning for menighetsarbeider. Det er derfor lokal arbeidsgiver som i samarbeid med menighetsrådet og lokale behov fastsetter en stillingsbeskrivelse.

Flere stillinger som ble opprettet i tilknytning til reform av trosopplæring er plassert i denne stillingskategorien dersom de ikke fyller kravene til Menighetspedagog.

Del på: