Medarbeiderundersøkelsen for Den norske kirke

Høsten 2023 gjennomførte Trossamfunnet Den norske kirke en medarbeiderundersøkelse blant alle ansatte. Resultatene ble presentert tidligere i vår. Nå ha det kommet flere underrapporter. Blant annet finnes det nå rapporter pr bispedømme og pr stillingskategori.

Tall for trossamfunnet under ett

Tall for undervisnings ansatte

KUFO vil følge opp rapportene og kommentere innholdet etter hvert. Men mange vil ha nytte av å se igjennom rapportene.

Det viktige med undersøkelsen er at den følges opp på den enkelte arbeidsplass. Dersom dere ikke er kjent med hvordan dette gjøres hos dere bør dere stille spørsmål til arbeidsgiver om hvordan og når dette vil bli gjort.

www.kirken.no finner dere og arbeidsgiver artikler hvor det er beskrevet hvordan resultatene kan benyttes.

Del på: