MÅÅÅL!!

I MÅL
med forhandlingene om ny Hovedtariffavtale fra 01.05.22 – 30.04.24

Ny Hovedtariffavtale i mål.

Tidlig lørdag morgen ble partene på KA-området, etter å ha forhandlet gjennom hele oktober, enig om ny tariffavtale.

Avtalen gjelder fra 1.5.22 til 30.4.24 (For de som vil lese hele forhandlingsresultatet ligger dette nederst i denne saken og heter: Tilbud 6 renskrevet)

KUFO vil komme tilbake til detaljer i avtalen og hvordan disse påvirker våre medlemmer, i et nyhetsbrev. For at avtalen skal være godkjent må KA og noen av fagforbundene sende avtalen til uravstemning. Frist for dette er satt til 10.11.22

Vi kan allerede nå nevne noen hovedpunkter.

Oppgjøret ble sluttført med en ramme på 3,84 %

  • Dette inkluderer 1% avsatt til lokale forhandlinger, med virkningsdato 1.7.22
  • Det gis sentrale tillegg med virkningsdato 1.5.22 på de ulike lønnsgrupper og ansiennitetstrinn (se tabellen under).

Lokale forhandlinger i fellesrådene.

Disse skal gjennomføres innen 12.12.22, så her må det handles raskt. Tilleggene og etterbetaling skal utbetales i 2022, så her vil mange få en ekstra lønnskjøring i desember 2022.

For at tillitsvalgte skal kunne fremme krav og forhandle på dette, vil det lokalt bli kunngjort frister for innlevering av krav. Se enkel mal for krav ved lokale forhandlinger nedenfor. Kravet sendes din tillitsvalgte som samler alle krav og sender til arbeidsgiver, før de lokale forhandlingene.

Vi vil som sagt komme tilbake med mer informasjon om forhandlingene og til tillitsvalgte som skal delta ved de lokale forhandlingene.

Kronetillegg

Til ansatte pr. 30.4.2022, med stilling i HTA kap. 4 gis sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2022 slik:
Her vil dere se at det er gjort justeringer slik at forskjellen mellom 0 år og 6 år er utjevnet. Ny begynnerlønn, med 0 års ansiennitet, er da lik 6 års ansiennitet. Derfor er det så store kronetillegg på 0, 2 og 4 års ansiennitet (med unntak av lønnsgruppe 1). De øvrige tilleggene har tilnærmet samme prosentvise økning, ca. 2,8-3%.

Lønnsgruppe0 år2 år4 år6 år8 år10 år16 år
112000120001200012000120001200012000
225300192001520013300133001330013300
2B25000192001520013300133001330013300
333100224001220013000135001440014800
434000232001280013300142001550016000
4B34000232001280013300142001550016000
530300206001500015300153001640018000

Del på: