KUFO’s hørings svar om adgang til å vektlegge samlivsform ved tilsetting i Den norske kirke

Her finner du Høringssvar fra Kirkelig undervisningsforbund på Kirkerådets høring om hvorvidt det kan forskjellsbehandles på grunnlag likekjønnet samlivsform ved tilsettinger.

Kirkerådets høringsbrev og høringsnotat

Høringssvar om adgangen til å vektlegge samlivsform ved tilsetting i Den norske kirke

Høringsuttalelse fra Kirkelig undervisningsforbund

KUFO slutter seg til forslaget om at Kirkemøtet skal treffe et generelt vedtak som slår fast at

tilsettingsorganer i Den norske kirke ikke skal forskjellsbehandle søkere på grunn av

likekjønnet samlivsform. 

KUFO slutter seg til forslaget om formuleringen av vedtaket «Tilsettingsorganer i Den norske kirke skal ikke forskjellsbehandle søkere på grunn av likekjønnet samlivsform» og at denne skal følges opp med en formell bestemmelse som skal tas inn i et felles personalreglement for hele Den norske kirke. Dette sikrer likebehandling og forutsigbarhet også lokalt i fellesrådet/soknet. 

KUFO mener vedtaket om tilsetting bør binde tilsettingsorganene i hele Den norske kirke slik at bestemmelsen blir rettslig sikret.

Ski, 14.03.2023

Lene Beate Østerås

Del på: