Koronahilsen fra leder i KUFO

Leder Runar Godø sender en hilsen til alle medlemmer i anledning våre utfordringer i forbindelse med Korona utbruddet.

KUFO Tenker på og har omsorg for alle våre medlemmer:

Hei, og håper det står bra til med det enkelte medlem i KUFO i dette som er en noe merkelig tid for oss alle sammen. Enten du er hjemme, på kontoret, i «vanlig» jobbaktivitet, eller mer eller mindre forvist fra ditt vanlige kontor/arbeidssted, så er dette en tid som preger oss alle sammen.

Jeg tenker det er viktig i en slik tid at vi vet at vi er mange i samme båt. Uansett hvordan den enkelte av oss merker situasjonen på kroppen, så vil den situasjonen landet er i nå prege oss alle på en eller annen måte. Vi som jobber innen kirkelig undervisning er kanskje blant de i vårt samfunn som er over gjennomsnittet glade i å være sammen med andre, og ikke minst så er vi glad i å få merke at de aktiviteter, samlinger, trosopplæringstiltak, gudstjenester osv vi er en del av virkelig betyr noe viktig for andre mennesker. Så er vi nå i en situasjon der mange av våre aktiviteter må avlyses eller utsettes, og jeg tror dette gjør noe med oss alle. Det er en tristhet og en skuffelse i dette at vi nå opplever at mye av det vi har planlagt og arbeidet for må skrinlegges eller utsettes.

Også i slike tider har Kirkelig Undervisningsforbund en viktig plass både i kirken som organisasjon og for hvert enkelt av våre medlemmer. Vi vil derfor de nærmeste dagene forsøke å få lagt ut så mye informasjon som mulig i våre kanaler om ting vi tror det er viktig for våre medlemmer å vite noe om. Vi har heldigvis et godt fungerende arbeidsliv, og vi har gode relasjoner i kirke og organisasjoner mellom ledelse og arbeidstakere. Disse gode relasjonene blir særlig viktig i situasjoner som nå, og vi vil forsøke å holde en god kontakt med KA/Kirkerådet og andre aktuelle «instanser» for å sørge for best mulig dialog og for å finne gode løsninger både på kort og lang sikt.

I skrivende stund har vi ikke full oversikt over hva som kommer til å skje i dagene og ukene fremover. Kanskje har du begynt å tenke på hva som skjer med et kurs du er påmeldt, hva skjer med kirkemøtet, med de lokale konfirmasjonsgudstjenestene til våren osv osv… Vi i KUFO har ikke facitsvar på alle spørsmål, men vi vil som sagt forsøke å svare på det vi kan svare på ift hvilke formaliteter som gjelder, og hva vi bør og evt kan se bort i fra i slike spesielle tider som nå.

Jeg anbefaler derfor alle medlemmer å følge med både på facebook sidene våre og ikke minst på www.kufo.org så vil vi som best vi kan forsøke å holde hverandre oppdatert der.

Vår gen.sek Harald er i karantene i og med at han var med på KUFO sin tur til Palestina og Israel. Han vil imidlertid være «oppe og gå» fra sitt hjemmekontor, og kan derfor treffes både på nett, mail og tlf. Jeg som leder i KUFO er til daglig kateket i Halden, og har i dag tidlig (mandag 16.3) fått beskjed om å holde meg mest mulig unna menighetskontoret jeg også. Kirkevergen er redd for at vi som ikke er syke skal bli smittet og havne i karantene… Derfor er jeg også stort sett «bare» å treffe på mail for tiden, men om du har behov for å kontakte meg kan du sende en mail til leder@kufo.org eller til jobbadressen min som er: runar.godo@halden.kommune.no

Med ønske om så gode dager som mulig i tiden fremover, og med håp om at vi snart kan treffes igjen!

Runar Godø

Leder KUFO

Del på: