Kompetanseundersøkelsen 2024

OU-styret har sendt ut en undersøkelse om ansatte og arbeidsgiveres behov og ønsker vedrørende kompetanse. Det er viktig at så mange som mulig deltar på denne. Underssøkelsen sendes formelt til alle arbeidsgivere som skal distribuere videre til sine ansatte. Dersom dette ikke har skjedd hos deg kan du gå direkte til undersøkelsen her. Spør også gjerne arbeidsgiver om den er sendt ut til alle ansatte.

Del på: