Kirkerådet utlyser midler!

Her kan en få støtte til ulike prosjekter og tiltak. Link til riktig side på kirken.no ligger nederst i dette dokumentet.

Vil med dette informere om at Kirkerådet nå lyser ut flere ulike prosjektmidler:

  • Utlysning av stimuleringsmidler til kristne barne- og ungdomsorganisasjoner, søknadsfrist 2.mai
  • Utlysning av stimuleringsmidler til sommerjobb for unge i menighet, søknadsfrist 2. mai
  • Utlysning av stimuleringsmidler til ledertrening, søknadsfrist 20. mai
  • Utlysning av stimuleringsmidler til menigheter for å lage tilbud til barn og unge som oppfølging etter breddetiltak i trosopplæringen, søknadsfrist 20. mai
  • Utlysning kulturmidler, tre ulike utlysninger, søknadsfrist 20. mai
  • Utlysning innovasjonsmidler diakoni, søknadsfrist 7. juni
  • Utlysning fossilfri tjenestebil, søknadsfrist 7. juni

Les om utlysningene og finn søknadsskjema her: https://kirken.no/støtte

Videresend gjerne denne informasjonen til aktuelle søkere.

Del på: