Kateket

Kateket er en av tre stillingskoder innen kirkelig undervisning. Siden 1969 har denne tittel vært i bruk innen Den norske kirke. Kateketen er menighetens undervisningsleder.

For å bli kateket er det masterkrav. Denne inneholder kristendom/teologi, pedagogikk, praktisk kirkelige fag og praksis. Denne utdanningen kan tas ved flere utdanningssteder. Evt sattes sammen individuelt. Det er viktig å avklare med det studiestedet hvor du skal avlegge mastergraden hva som kan godkjennes for innpassing av annen utdanning. Ta kontakt med studieveileder på studiestedet så tidlig som mulig. Kontakt studieveileder (Rådgiver studieadministrasjon, kirkelig undervisning for råd.) på studiestedet.

Kirkemøtet har vedtatt tjenesteordning for kateket. Her finner du en del om hva som kjennetegner stillingene. I tillegg kan det lokalt vedtas/avtales hva som skal være hovedoppgavene.

For å bli kateket er det krav om vigsling. Dette foretas av biskop. Det er etablert et vigslingsforberedende program kalt VTVT (veien til vigslet tjeneste) De som skal vigsles skal gjennomføre dette. ( Mer informasjon om dette får du på bispedømmekontoret i bispedømmet du vurderer å arbeide i)

Tjenesteordningen og kravet til kvalifikasjoner ble endret i 2003. De som har fullført utdanning som var godkjent på den tid de tok eksamen. Er fortsatt kvalifisert selv om de ikke tilfredsstiller dagens kvalifikasjonskrav.

Det er også mulig å bli kateket med can teol grad. Det kreves da at du i tillegg har 60 studiepoeng i pedagogikk.

Del på: