K-stud Nyhetsbrev 2-21

Nye satser for tilskudd til kurs og grupper Vi har økt satsene for tilskudd i 2021 og det er også nye tilskuddsregler i år. Styret har vedtatt nye tilskuddsatser for organisert opplæring i 2021:•    Satsen for studiegrupper er økt til 75 kr pr time•    Satsen for kurs og opplæring av sang- og musikkgrupper er økt […]

Nye satser for tilskudd til kurs og grupper
Vi har økt satsene for tilskudd i 2021 og det er også nye tilskuddsregler i år.

Styret har vedtatt nye tilskuddsatser for organisert opplæring i 2021:
•    Satsen for studiegrupper er økt til 75 kr pr time
•    Satsen for kurs og opplæring av sang- og musikkgrupper er økt til 110 kr
•    Alle kurs og grupper får minimum 500 kr i tilskudd fra 2021
•    Tilskudd pr deltagende menighet i felles konfirmasjonsundervisning er uendret, med 800 kr pr menighet (i tillegg til ordinært timetilskudd)

Endringer i tilskuddsreglene:
•    Minstekravet til antall kurstimer er redusert til 4 kurstimer (tidligere var kravet minst 8).
•    Minstekravet til antall fullførte deltakere har økt til 4 personer. Nå må minst 4 personer fullføre med minst ¾ oppmøte, og kursleder/lærer kan telles med i deltakertallet. Dette må fortsatt registreres: deltakernes navn, fødselsår, kjønn og bostedets postnummer.
•    Man kan fortsatt søke unntak, og eventuelt få godkjent kurs med færre enn fire deltagere. Det kan du lese mer om i dokumentet nederst i saken.

Nettkurs
Man må fortsatt ha minst 50% fysiske samlinger. Studieforbundet jobber sammen med Voksenopplæringsforbundet for å få endret på dette, men frem til 1.juli videreføres muligheten for å ha heldigitale kurs. 

Les mer på www.k-stud.no

https://mailchi.mp/19185d6b89ff/s522hi3m83-2795997?e=b30f8a2fe5

Del på: