K-stud Nyhetsbrev 1-2021

K-stud har fått ny søknadsportal! Sjekk ut dette i dette nyhetsbrevet fra K-stud

Godt nyttår
Vi ønsker alle våre kursarrangører, kursdeltakere, medlemmer og samarbeidspartnere alt godt for det nye året. Det ser ut som vi må forholde oss til smittevernsregler og ulike begrensninger en stund til, men vi håper det er rom for mye god opplæring både digitalt og utendørs, og etter hvert fysisk.

Husk å søke om tilskudd til kurs og grupper avsluttet i 2020 innen 15.januar! Dette skal gjøres i gammel søknadsportal – MineKurs.

Dersom du skal søke om godkjennelse av ny studieplan, skal dette gjøres i ny søknadsportal. Her finner du også våre forhåndsgodkjente standard studieplaner. Vi ønsker at spesielt kor benytter seg av disse, men det er også aktuelt for andre kurs og grupper.

Les mer om ny søknadsportal her 
 
Nye tilskuddsregler fra 2021
Fra og med januar 2021 gjelder det nye regler for tilskudd fra studieforbund.
Minstekravet til antall kurstimer er redusert til 4 kurstimer (tidligere var kravet minst 8).

Minstekravet til antall fullførte deltakere har økt til 4 personer. Nå må minst 4 personer fullføre med minst ¾ oppmøte, og kursleder/lærer kan telles med i deltakertallet. Det er ikke lenger et krav å registrere deltakernes postadresse – postnummer er tilstrekkelig. Dette må fortsatt registreres: deltakernes navn, fødselsår, kjønn og bostedets postnummer.
Man kan fortsatt søke unntak, og eventuelt få godkjent kurs med færre enn fire deltagere. Kriterier for dette kommer vi tilbake til etter at styret til K-stud har gjort nødvendige vedtak i slutten av januar.

Aldergrensen er som før: 14 år.

Nettkurs – unntak til 1.juli
Foreløpig er det ikke gitt en varig åpning i den nye forskriften for å ha rene nettkurs. Man må fortsatt ha minst 50% fysiske samlinger. Studieforbundet jobber sammen med Voksenopplæringsforbundet for å få endret på dette, men frem til 1.juli videreføres muligheten for å ha heldigitale kurs. Vi håper derfor kursarrangører ser på alternativer for å opprettholde opplæringsaktiviteten i organisasjoner og menigheter.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om de nye reglene!

https://mailchi.mp/33079bdf3ac3/s522hi3m83-2781809?e=b30f8a2fe5

Del på: