Ja til Profesjonsforbundet!

KUFO sa ja til nytt Profesjonsforbund på ekstraordinær Generalforsamling 15. april 2024. Fra før har Presteforeningen sagt ja, og Diakonforbundet har saken oppe til uravstemming.

KUFO ønsker å lage en felles organisasjon med Diakonforbundet og Presteforeningen. På Generalforsamling 15. april ble det gjort et positivt vedtak for dette med 99 % flertall.

Fra før har Presteforeningen stemt for, og nå gjenstår kun uravstemming i Diakonforbundet. Hvis det blir vedtatt skal den nye organisasjonen etter planen etableres 1.1.2025.

– En ny organisasjon; Profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte, vil bety et stort steg fram for tverrfaglig samarbeid i Den norske kirke. Med profesjonene i kirken i sentrum og ivaretakelsen av kompetanse, lønnsnivå og arbeidsvilkår, opplever jeg dette som en nyttig utvikling for alle medlemmene våre, sier KUFOs leder, Lene Beate Østerås.

Profesjonsforbundet vil markere seg som interesseorganisasjon for kirkelige ansatte med høyere utdanning og vil bli en viktig stemme når kirkefaglige spørsmål tas opp, også for de som jobber med undervisning.

– Det er mye bra med å samles som en organisasjon, ikke minst når det gjelder makt i forhandlinger med arbeidsgiver. Det er lett å tenke at skillelinjene kan gå mellom profesjonene, når det gjelder lønnsforhandlinger, men tvert imot er det skille mellom ansatte med lang utdanning og de som ikke har lang utdanning som gjelder. Allerede slik det er nå er det god kultur for å samarbeide om krav ved lønnsforhandlinger, der også KUFO blir invitert til samarbeid i Unio-fellesskapet. Dersom vi nå samles til en forening kan vi videreføre dette, og i enda større grad legge premisser for forhandlingene, avslutter Lene Beate Østerås.

Del på: