Innføringskurs for nytilsatte innen Undervisning og Diakoni

Det har i flere år blitt holdt kurs for flere grupper nytilsatte innen kirken. Kurset for undervisningsansatte har blitt arrangert i mange år. Etter noen år ble også diakoni inkludert i samme kurset. Vi får meget gode tilbakemeldinger på at dettte er nyttig når en er ny i stillingen og i det kirkelige arbeids- og organisasjonslandskapet. Snakk emd din arbeidsgiver og meld deg eller dine kollegaer på.

Kurset er 16.-18. september 2024 i Oslo

Se her for mer informasjon

Del på: