Hvordan bli kateket?

Her finner du kvalifikasjonskravene for å bli kateket. Du finner også informasjon om hvilke studiesteder og studieløp som kan benyttes.

Hvordan kvalifisere seg til stilling som kateket i Den norske kirke? Kvalifikasjonskrav til kateket: For tilsetting som kateket i Den norske kirke kreves utdanning på masternivå som inneholder minimum 80 studiepoeng kristendom/teologi, 30 studiepoeng relevant pedagogikk/formidlingsfag og 60 studiepoeng praktisk-kirkelige fag med hovedvekt på kateketiske emner. Relevant mastergrad er pedagogikk, kristendomskunnskap/teologi eller kirkelig undervisning/kateketikk. Utdanningen må inneholde veiledet praksis til kateket. Les om Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateket her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-20-1894 Studietilbud: Det tilbys studier på fulltid og på deltid. Deltidsstudier: Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning (90 studiepoeng), ved MF Vitenskapelige Høyskole, Oslo. Undervisningen er samlingsbasert og det undervises over 3 år. Les mer om studiet her: https://www.mf.no/master/kateket-deltid Kateketiske studieemner PK1 og PK2 ved KUN – Kirkelig utdanningssenter i Nord, Tromsø. PK1 er 30 studiepoeng på bachelor-nivå og PK2 er 30 studiepoeng på masternivå. Undervisningen er samlingsbasert og det undervises over 2 år. Les mer om studiet her: https://www.vid.no/studier/praktisk-kirkelig-utdanning/ Fulltidsstudier: Master i teologi (120 studiepoeng) ved Teologisk fakultet (TF), Oslo. Master i teologi med masteroppgave innenfor kirkelig undervisning. Les mer om studiet her: https://www.uio.no/studier/program/kristendom-master/index.html Master i teologi (120 studiepoeng) ved NLA Høgskolen, Bergen. Master i teologi med masteroppgave innenfor kirkelig undervisning. Les mer om studiet her: Master in Theology and Ministry: https://www.nla.no/en/studies/studieprogrammer/master-intheology-and-ministry/ Master i teologi med studieretning kirkelig undervisning (120 studiepoeng) ved MF Vitenskapelige Høyskole, Oslo. Les mer om studiet her: https://www.mf.no/studier/kirkelig-undervisning Andre utdanningsveier som fører frem til kateket: For å oppnå dobbelt-kvalifikasjon til lærer og kateket, tar man en lærerutdanning først, for så å utvide utdanningen med praktisk-kateketiske studieemner. Lærerutdanningen må inneholde tilstrekkelig kristendomsfaglig og pedagogisk utdanning (PPU), og ha en relevant masterfordypning, som KRLE eller pedagogikk. Lærerutdanningen utvides ved å ta praktisk-kateketiske studieemner ved MF eller KUN. De praktisk-kateketiske studieemnene må inkludere veiledet praksis til kateket. MF Vitenskapelige Høyskole tilbyr lektorutdanning med masterfordypning i KRLE. https://www.mf.no/master/lektorprogrammet NLA Høyskolen tilbyr lærerutdanning med masterfordypning i KRLE eller pedagogikk. https://www.nla.no/studietilbud/?filters=1%7CLaererutdanning Det er i tillegg mange andre høyskoler og universitet som tilbyr relevant lærerutdanning. Vi henviser til utdanningsportalen: https://www.samordnaopptak.no/info/

Del på: