Hvordan bli kateket?

Her finner du kvalifikasjonskravene for å bli kateket. Du finner også informasjon om hvilke studiesteder og studieløp som kan benyttes.

Hvordan kvalifisere seg til stilling som kateket i Den norske kirke?

Kvalifikasjonskrav til kateket

For tilsetting som kateket i Den norske kirke kreves utdanning på masternivå som inneholder minimum 80 studiepoeng kristendom/teologi, 30 studiepoeng relevant pedagogikk/formidlingsfag og 60 studiepoeng praktisk-kirkelige fag med hovedvekt på kateketiske emner. Relevant mastergrad er pedagogikk, kristendomskunnskap/teologi eller kirkelig undervisning/kateketikk. Utdanningen må inneholde veiledet praksis til kateket. Les om Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateket her.

Det tilbys studier på fulltid og på deltid

Deltidsstudier

Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning (90 studiepoeng), ved MF Vitenskapelige Høyskole, Oslo. Undervisningen er samlingsbasert og det undervises over 3 år. Les mer om studiet her.

Praktisk-kirkelig kateketikkutdanning ved Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) i Tromsø. Sammen med øvrig kristendomsfaglig og pedagogisk utdanning gir den praktisk-kirkelig kateketikkutdanning kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å arbeide som vigslet kateket i Den norske kirke. Utdanningen går over ett år. Les mer om studiet her.

Fulltidsstudier

Master i teologi (120 studiepoeng) ved Teologisk fakultet (TF), Oslo. Master i teologi med masteroppgave innenfor kirkelig undervisning. Les mer om studiet her.

Master i teologi (120 studiepoeng) ved NLA Høgskolen, Bergen. Master i teologi med masteroppgave innenfor kirkelig undervisning. Les mer om studiet her.

Master i teologi med studieretning kirkelig undervisning (120 studiepoeng) ved MF Vitenskapelige Høyskole, Oslo. Les mer om studiet her.

Andre utdanningsveier som fører frem til kateket

For å oppnå dobbelt-kvalifikasjon til lærer og kateket, tar man en lærerutdanning først, for så å utvide utdanningen med praktisk-kateketiske studieemner. Lærerutdanningen må inneholde tilstrekkelig kristendomsfaglig og pedagogisk utdanning (PPU), og ha en relevant masterfordypning, som KRLE eller pedagogikk. Lærerutdanningen utvides ved å ta praktisk-kateketiske studieemner ved MF eller KUN.

De praktisk-kateketiske studieemnene må inkludere veiledet praksis til kateket. MF Vitenskapelige Høyskole tilbyr lektorutdanning med masterfordypning i KRLE. Les mer her. (Da må du i tillegg ta 30 stp for å bli kvalifisere som kateket)

NLA Høyskolen tilbyr lærerutdanning med masterfordypning i KRLE eller pedagogikk. Les mer her.

Det er i tillegg mange andre høyskoler og universitet som tilbyr relevant lærerutdanning. Vi henviser til utdanningsportalen.

Del på: