Hovedtarifforhandlingene i havn!

Etter en lang dag og natt kom partene på KA-området til enighet om ny Hovedtariffavtale klokken 07:30 16.06.23

Rammen for avtalen ble 5,4%


Arbeidsgiver har hatt et tydelig fokus på en lavtlønnsprofil. I tillegg har de ønsket å gi et tillegg til ansatte med høy kompetanse og lang ansiennitet. Avstanden mellom kommune og kirken er størst i for denne gruppen. Oppgjøret og resultatet bærer av arbeidsgivers prioriteringer om lavtlønnsprifil. Vi ser i mindre grad at prioritet på kompetanse og rekrutering til undervisningstjenesten.

KUFO ønsket mer til flere grupper av våre medlemmer og ansatte med høy kompetanse. Her er det store rekrutteringsutfordringer! Oppgjøret i år forbedrer ikke rekruteringssitasjonen.

KUFO ser alltid på oppgjøret ut fra prosentvis fordeling. En utregning av dette viser at det ble gitt mest til de laveste lønnsgrupper. Men med en ramme på 5,4% får uansett alle en tydelig økning av sin lønn.
Ansatte får lønnstillegg mellom 23 800,- til 38 000,- For noen er dette godt over 5,4% for andre noe under.

KUFO mener at det er behov for en større endring for våre medlemmer og er bekymret over at oppgjøret opprettholder lønnsdifferansen mellom undervisningsansatte i kommune og kirke blir stadig større.

Foto: KA

Her kan du les hvordan Hovedorganisasjonen KA omtaler oppgjøret

Del på: