Grunnlagsdokument og høring om mulig ny organisasjon

Denne siden er ikke direkte tilgjengelig på vår hjemmeside. Men kun lagret som ressurs.
Her finner du:
– Følgebrev til Grunnlagsdokument og Høring fra KUFO
– Grunnlagsdokument for mulig ny organisasjon
– Mulig organisasjonskart ny organisasjon

Vi oppfordrer alle medlemmer til å sette seg inn i dette og delta på høring som nå ligger ute. Høringsfrist er 10.03.23

Høringsspørsmål finner du her

Lenke til Høringsspørsmålene

Lenke til allmøte 08.02.23 kl 15:00 – 16:00 » Dørene» Åpnes kl 14:45 så kom i god tid. Vi starter presis! Møtet tas opp og kan sees i ettertid dersom noen ønsker dette. Vi arbeider med å få Tegnspråktolk til møtet!

Del på: