Gamingkonfirmanter

Gamingkonfirmant

I Førde har de dette skoleåret testet ut et nytt tilbud til konfirmantene, nemlig Gamingkonfirmant. Tilbudet er et samarbeidsprosjekt og har vært spennende å gjennomføre.

I Førde må konfirmantene velge en aktivitet å være med på i tillegg til de «vanlige» konfirmantsamlingene. Det har vært en utfordring å lage grupper som treffer ungdommene som ikke vil på leir, eller som ønsker å være med på idrett. Dette skoleåret har de derfor prøvd noe nytt: Gamingkonfirmant.

Tilbudet er et samarbeid mellom kirken, KFUK-KFUM Sogn og Fjordane og Sunnfjord Gaming. Kirken stiller med ansatte på hver samling og Sunnfjord Gaming sørger for lokale og utstyr.

28 gutter (… nei, det var ingen jenter som meldte seg…) fordelt på to grupper har hatt fire samlinger i år. Sunnfjord Gaming holder til på et av treningssentrene i Førde, så første del av samlingen er fysisk aktivitet. Her har det vært alt fra boksing til hinderløype hvor konfirmantene måtte samarbeide. Etter aktiviteten er det samtale i gruppen. Gjennomgangstemaet i år har vært «respekt»; Hvordan snakker vi til hverandre? Hvordan kan vi vise respekt for hverandre? Hvordan oppfører vi oss på nett, f.eks. når vi gamer? Oppfører vi oss annerledes når vi ikke kan se den vi kommuniserer med? Osv. Det har vært mange spennende refleksjoner hos konfirmantene.

Når det gjelder valg av spill er de fremdeles i utviklingsfasen. De prøver seg frem. De har vært innom Minecraft, Counter Strike, Fortnite og sikkert flere spill. Noen ganger er hele gruppen aktiv på samme spill og spiller med/mot hverandre, mens andre ganger er de delt på flere spill.

Kirken i Førde tenker dette er en gruppe som har potensiale til å utvikle seg og treffe mange ungdommer, ikke bare de som «faller utenfor». Det oppleves som spennende å bli kjent med det som for de fleste på kirkekontoret er en helt ukjent verden, men der konfirmantene virkelig er på hjemmebane. De som ikke har kunnskap om spill i staben (eller ikke har utstyr) er avhengig av samarbeid med andre. For kirken i Førde har det vært flott å kunne samarbeide med Sunnfjord Gaming og KFUK-KFUM.

Vi tenkjer at dette er ei gruppe som har potensiale til å utvikle seg, og til å treffe mange ungdommar, ikkje berre dei som «fell utafor». Det er spennande å bli kjent med det som for dei fleste på kyrkjekontoret er ei heilt «ukjend verd», men der konfirmantane verkeleg er på heimebane. For oss som ikkje har kunnskap om spel i  kyrkjestaben, (eller har utstyr), er vi avhengig av samarbeid med andre. For oss har det vore fint å samarbeide med Sunnfjord Gaming og KFUK-KFUM.     

Del på: