Fra 2021 dekker kirkerådet liturgiske klær til alle vigslede.

Fra 01.01.21 vil kirkerådet dekke de liturgiske plagg som vigslede skal bære.
Ordningen har kommet med bakgrunn i en henvendelse fra partene på KA området som etter tariffforhandlingene i 2018 sendte en henvendelse til Kirkerådet om saken.

Kirkemøtet har vedtatt at vigslede ansatte skal bære tjenestedrakt og vigslingstegn. Dette betyr i praksis alba og stola. Det har vært flere utfordringer knyttet til dette ved at mange flytter og begynner i nye tjenester, mens det alltid er første arbeidssted som dekker utgiftene til drakt. En annen utfordring har vært eiendomsforholdet. Eier fellesrådet drakten, eller er denne privat og eies av den vigslede?

For å rydde opp i dette tok KUFO opp saken under Sentrale særavtale forhandlinger i 2018. Både fagforbundene og KA støttet dette og det ble i fellesskap sendt en henvendelse til Kirkerådet.

Nå har svaret kommet og fra 01.01.21 vil alle som vigsles til tjeneste i Den norske kirke få dekket kroner 16 290,- til tjenestedrakt (alba, stola,skjorte) fra Kirkerådet. Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft og gjelder de som vigsles i framtiden. Beløpet vil indeksreguleres årlig i tråd med konsumpris indeks. Beløpet er tilsvarende det som prester i Den norske kirke får.

Se nedenfor hvordan kirkerådet har beskrevet ordningen og hvordan denne skal virke:

Følgende rammer gjelder for ordningen:
– Engangstilskudd gis til tjenestedrakt som er anskaffet i samsvar med «Regler for liturgiske klær».


Engangstilskudd gis ved første gangs tilsetting i stilling av minst 6 måneders varighet.


– Engangstilskudd gis uavhengig av stillingens størrelse.


– Engangstilskuddet utbetales på grunnlag av dokumentert refusjonskrav. Engangstilskuddet er ikke skattepliktig.

– Pr 01.01.2020 er tilskuddet kr 16 290. Beløpet reguleres årlig etter konsumprisindeksen pr- 10.oktober. Tjenestedrakten tilhører den ansatte. Den ansatte må selv sørge for at tjenestedrakten er hensiktsmessig forsikret.

Medarbeidere som vigsles til tjeneste etter 01.01.2021 kommer inn under ordningen.
Vi kommer tilbake med informasjon om praktiske rutiner for ordningen.

Les mer om følgende emner:

Del på: