Felles nordisk inspirasjon i konfirmantarbeidet

Siden 2006 har nordiske konfirmantledere, kateketer, menighetspedagoger, prester og diakoner møttes for å lære av hverandre. i 2021 var det planen at denne konferansen skulle holdes i Tromsø. Av samme grunn som mye annet har blitt avlyst og utsatt ble også denne konferansen utsatt til 2022.
For å skape oppmerksomhet om konferansen i 2022 og for å kunne dele erfaringer med hverandre holdes det en nettkonferanse i september 2021 To dager etter GF i KUFO 22.09.21 kl 12:00

Del på: