Felles kurs for tillitsvalgte og arbeidsgiver

Rammer og regler har i mange år vært felleskrs for både tillitsvalgte og arbeidsgivere. Det er nyttig at begge parter som møtes i forhandlinger, medbestemmelse og med mere hører det samme..

Dette er første gang kurset holdes for «virksomheter bundet av Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer» Dette betyr viksomheter som ikke er fellesråd, men organisasjoner som er medlem i KA og har del i Tariffavtalene for organisasjoner på KA-området. For KUFO gjelder dette pr idag i hovedsak IKO. Tilsvarende kurs har vært holde for arbeidsgivere og tillitsvalgte i fellesrådene og kirkerådet.

se info her

Del på: