Enighet i mekling – streiken avblåst

Etter at partene møttes til ny mekling søndag 10. januar, er det nå oppnådd enighet i tarifforhandlingene mellom arbeidstakerorganisasjonene og KA.

– Vi opplever dette som en seier for kirkens fremtid! Streiken førte fram og vi har nå fått på plass en god avtale både for de ansatte i kirken og for våre fremtidige kollegaer. Nå er det viktig å takke våre streikende medlemmer og kollegaer fra andre forbund som har holdt ut i streiken og støttet hverandre! Takk for innsatsen gjennom fire lange uker og for solidariteten dere har vist hverandre og fremtidens kirkelige ansatte! Det er en lettelse å kunne avslutte dette kapitelet og få de streikende tilbake på jobb, sier Sven-Ove Rostrup, medlem av KUFO sitt forhandlingsutvalg.

Partene jobber videre med lønnsgruppe 4B

KUFO sitt krav om å ta i bruk lønnsgruppe 4B, og dermed få et lønnsløft for de av våre medlemmer som har femårig utdannelse uten mastergrad er også blitt hørt. Vi ble enige om å ha som mål at lønnsgruppen skal fylles med innhold i mellomoppgjøret i 2021. Før dette kan gjøres, må man gjøre et forarbeid der man foreslår stillingskoder og kriterier, i tillegg til å kartlegge omfang og kostnader.

– Vi er fornøyde med at vi nå kan starte et konkret arbeid med å få tatt i bruk lønnsgruppe 4B, som vi oppfatter som et tydelig signal om at utdannelse skal lønne seg, også i kirken. Alt i alt opplever vi at kirken nå har tatt flere viktige steg i arbeidet for å styrke rekrutteringen til alle kirkelige stillinger, fortsetter Rostrup.

Ønsker å fortsette det gode samarbeidet

I forhandlingene har partene ikke gått ut over rammen for oppgjøret, som er på 1,7 %, og kravet som gjelder prestene handlet om å beholde nåværende lønn, ikke øke den. Kravet for KUFO sine medlemmer handlet likeledes om å fylle en allerede avtalt lønnsgruppe med innhold, ikke legge til en ny lønnsgruppe.

– Det har vært krevende å møte KA i forhandlinger, spesielt når vi opplever manglende vilje til å finne løsninger, sier Rostrup.

Fram mot mellomoppgjøret skal det nå skje mye arbeid i partssammensatte utvalg, et arbeid vi er klar for å gå helhjertet inn i og hvor vi håper å finne gode løsninger sammen med KA. Vi håper KA har samme innstilling. Vi opplever det som en plikt å skape trygge rammer for kirken som arbeidsplass. I dette arbeidet er lønnsvilkårene essensielle, og i tillegg er det viktig å legge til rette for medvirkning og medbestemmelse på alle nivå.

Les mer om følgende emner:

Del på: