Arbeidsmiljøundersøkelse blant alle ansatte i Den norske kirke høsten 2021!

Høsten 2021 planlegges enfelles arbeidsmiljøundersøkelse blant alle ansatte i Den norske kirke. Undersøkelsen gjøres av Ramboll og forberedelsene er i gang. Det planlegges at undersøkelsen sendes ut i månedskiftet september oktober. Her er det viktig at alle deltar for at en skal få et best mulig bilde av kirken som arbeidsplass. Både for ansatte i fellesråd og presteskapet. Undersøkelsen vil bli publisert i siste halvdel av høsten 2021. Følg med og svar når du mottar invitasjon!

Del på: