06.02 Samenes nasjonaldag

Det bor samer i nesten alle landets kommuner.
Hvordan markerer din menighet deres nasjonaldag?
Samisk kirkeråd har flere ressurser og webinar om hvordan vi kan markere og synliggjøre det samiske og deres nasjonaldag!

Her finner du ressurset for å markere samenes nasjonaldag og hvordan vi kan benytte samisk tradisjon i vårt menighetsarbeid og arbeid med barn og unge.

Del på: