Brudd i forhandlinger om organisasjonsavtalen i KA 

Tirsdag 18. juni var det forhandlinger mellom Hovedorganisasjonen KA og fagforeningene om den såkalte organisasjonsavtalen.

Dette er en hovedtariffavtale som gjelder medlemsvirksomheter i KA som ikke er organer i Den norske kirke. Forhandlingene endte i brudd, og det vil bli mekling over sommeren. 

Totalt 11 fagforeninger er parter i avtalen, herunder Unio-medlemmene Akademikerforbundet, Presteforeningen, Forskerforbundet og Utdanningsforbundet. Også frittstående Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO) er part i avtalen.  

Bruddet berører medlemmer ansatt i følgende virksomheter: 

IKO – Kirkelig pedagogisk senter 

IKO-forlaget AS 

Vestby frivilligsentral 

KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning 

Kristelig studieforbund (K-stud) 

Hekta – Trosopplæring for ungdom 

Vake Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep 

Kirkepartner AS 

Norske kirkeakademier 

Kirkens SOS 

KUFO har fire medlemmer på dette tariffområdet. De aktuelle Unio-forbundene har til sammen 13 medlemmer i de berørte virksomhetene. Disse medlemmene vil bli orientert direkte fra sitt forbund når det er avklart tidspunkt for mekling. 

Del på:

Verified by MonsterInsights