Seminar om rekruttering og mangfold i vigslede stillinger på VID

Dagens forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning er klar når det gjelder studenter som tar profesjonsutdanning innen teologi. Studentene må være i stand til å utføre nødvendige yrkesoppgaver under praksis. Dessverre har dette ført til at personer med funksjonsnedsettelse, for eksempel synshemmede som ikke kan kjøre bil eller bruker rullestol, har begrenset tilgang til prestetjenesten.

I 2013 ratifiserte Norge konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Kirken har også forpliktet seg til å motvirke diskriminering basert på funksjonsevne.

I dette seminaret vil vi se nærmere på i hvilken grad kirken diskriminerer i rekrutteringsprosesser til vigslede stillinger. Innleggene er erfarings- og forskningsbasert. Seminaret er arrangert av Nettverk for funksjonshemming og teologi.

Program for seminaret finner du her

Skal du delta digitalt?

Gå til Zoommøte

Del på:

Verified by MonsterInsights