Nytt fra OU (Opplæring og utvikling på KA-sektoren)

Økt kunnskap og kompetanse er et gode for alle. I dette nyhetsbrevet finner du informasjon om en rekke nye tiltak for deg og dine kolleger.

Rammer og regler for arbeidsforholdet

OU1-styret avholder i høst tre todagerskurs om arbeidsforholdets rammer og regler. Kurset er for arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte sammen. Det avholdes to kurs på Gardermoen, henholdsvis 5.-6. september og 12.-13. oktober, samt i Trondheim 20.-21. november. Det vil settes opp flere kurs etter nyttår.

Dette er viktige kurs for tillitsvalgte. At kursene er felles for arbeidsgiver og tillitsvalgte i samme virksomhet gjør at en hører det samme slik at det kan skapes en felles forståelse om forhold som gjelder den lokale arbeidsplassen.

KUFO ber sine tillitsvalgte å avtale med arbeidsgiver at dette prioriteres av begge parter. Er du ny som tillitsvalgt er dette en flott måte å få opplæring på.

Vi minner også om at KUFO og forbundene i UNIO har et eget kurs for tillitsvalgte 25.-26.09.2023. Kurset holdes på Gardermoen og her gjelder først-til-mølla-prinsippet.

I Nyhetsbrev fra OU-styret finner du også informasjon om individuelle tilskudd du kan søke på. Meld deg gjerne på nyhetsbrevet så får du informasjonen direkte og så tidlig som mulig.

Nyhetsbrev fra OUINFO.NO

Merk deg også innføringskurs for nytilsatte. Enten du selv er nytilsatt eller andre i ditt fellesråd er det.

Innføringskurs for ansatte innen undervisning og diakoni

Oslo 18.-20.09.2023: Kurset er for deg som er ny eller relativt fersk i jobben. Hovedtemaer er Den norske kirke som arbeidsplass, yrkesutøvelsen samt menighetspedagogiske og diakonale tema. Arrangør er OU1/fagutvalgene for kirkelig undervisning og diakoni i samarbeid med IKO – kirkelig pedagogisk senter. Kurset arrangeres hvert år og er veldig populært.

For mer info

Del på:

Verified by MonsterInsights