Protokoll generalforsamling i KUFO 2021

Generalforsamling i KUFO ble avholdt digitalt 20.09.21
På generalforsamlingen ble det valgt to representanter til å signere protokollen slik lovene sier.
Vedlagt her ligger den signerte protokollen fra GF 2021.

Del på:

Verified by MonsterInsights