Prismet – Open Access

Prismet utgis både i papirutgave og som «open access» her finner du link til de ulike nummer av Prismet som er gratis tilgjengelige blant annet med støtte fra KUFO.

Her finner du arkivet for tidligere utgivelser og nye nummer av Prismet

Hovedfokus og spennvidde

Prismet er et religionspedagogisk tidsskrift som tar opp temaer i skjæringspunktene mellom pedagogikk, religion og teologi. Prismet trykker aktuelle forsknings- og fagartikler knyttet til undervisning og danning i skole, barnehage, hjem samt kirke og andre tros- og livssynssamfunn.

Prismet er et ledende nordisk fagtidsskrift innen religionspedagogikk, og målgruppen for tidsskriftet er alle som arbeider innen de religionspedagogiske praksisfeltene, samt forskere og studenter.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, og er godkjent i DOAJ og ERIH-PLUS. I tillegg til forskningsartikler trykkes praksis- og refleksjonsartikler, bokmeldinger og debattinnlegg.

Prismet utgis av IKO – Kirkelig pedagogisk senter.

Om fagvurderingsprosessen

Forskningsartikler vurderes normalt av to fagfeller, og vurderingen er dobbeltblind.

Alle innkomne bidrag vurderes først av redaktør/redaksjon. Bidrag som anses som relevante for tidsskriftet oversendes så til fagfeller som vurderer bidragene etter vitenskapelige kriterier som ny innsikt, resultater som er etterprøvbare og anvendelige og form og språk som gjør det tilgjengelig. Fagfeller gir en begrunnet anbefaling om artikkelen bør antas, refuseres eller omarbeides, og eventuelt på hvilke måter den bør omarbeides. Normalt vurderes manuskripter innen 1-2 måneder. Redaktøren(e) bestyrer fagfellevurderingen.

Andre artikler, som ikke defineres som forskningsartikler, men som praksis-, debatt- og refleksjonsartikler, vurderes av redaktør/redaksjon.

Alle manuskript går gjennom redaksjonell manuskriptbehandling som inkluderer manusredigering, layoutredigering og korrektur.

Publiseringsfrekvens

Prismet kommer normalt ut fire ganger i året.

Open Access-retningslinjer

Dette tidsskriftet gir umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til tidsskriftets innhold.

Dersom ikke annet avtales, publiseres artikler fra og med nummer 1/2017 under lisensen  CC BY-NC 4.0 (se

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ).  Det er en Creative Commons-lisens som tillater deling av verket for ikke-kommersielle formål, gitt at forfatter og opprinnelig publiseringssted oppgis.

Forfattere kan inngå separate tilleggsavtaler om ikke-eksklusiv distribusjon av den publiserte utgaven av sine artikler (f.eks. levere den til et institusjonelt publiseringsarkiv) så lenge Prismet blir kreditert som første utgiver.

Redaksjon

Prismets redaksjon består av

 • Redaktør Ph.D Gunnfrid Ljones Øierud, IKO – Kirkelig pedagogisk senter
 • Dr.art. Nora Stene, førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, avdeling religionshistorie, Universitetet i Oslo
 • Ph.D Andrew Thomas, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold
 • Guro Hansen Helskog, førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Dr.theol Gunnar Haaland, førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet
 • Ann Midttun, førstelektor ved MF vitenskapelig høyskole

Redaksjonsråd

Prismets redaksjonsråd består av

 • Geir Afdal, professor ved MF vitenskapelig høgskole
 • Birgitte Lerheim, førsteamanuensis ved TF, Universitetet i Oslo
 • Solveig Østrem, professor ved Høgskolen i Innlandet
 • Robert W. Kvalvaag, førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Kåre Fuglseth, professor ved Nord Universitet
 • Helje Kringlebotn Sødal, professor ved Universitet i Agder
 • Reidar Aasgaard, professor ved HF, Universitet i Oslo
 • Ruth Ingrid Skoglund, førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen
 • Bernd Krupka, førsteamanuensis ved Kirkelig Utdanningssenter Nord

Prismet bok

Prismet bokDet utgis også en bokserie i tilknytning til Prismet: Prismet bok. Bokmanus er normalt fagfellevurdert, og kan være monografier eller artikkelsamlinger. Se her for mer om Prismet bok

Med støtte fra

Utgivelsen av Prismet støttes av UiA, MF, TF/UiO, KA og KuFo samt noen enkeltpersoner.

Tidsskriftets historie

Prismet, tidsskrift for skole og heim, ble etablert i 1950. Prismet overtok arven fra «Kristen skole» som på denne tiden hadde utgitt 37 årganger. Siden 2005 har bladet vært seksjonsdelt med en forskningsdel med vitenskapelige artikler og en magasindel med praksis, debatt, refleksjon og bokmeldinger. Bladet leses i dag av forskere og studenter, lærere, barnehagelærere og personer som arbeider med kirkelig undervisning.

Les mer om følgende emner:

Del på:

Verified by MonsterInsights