Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester

Kirkemøtet vedtok i 2021 ny liturgi for konfirmasjonstidens gudstjenester.
Vedlagt finner dere disse liturgiene.

Verified by MonsterInsights