Ny generalsekretær ansatt i Kirkelig undervisningsforbund!

Kirkelig Undervisningsforbund har ansatt Eldbjørg Leinebø Ekre som ny generalsekretær.

Ekre er 55 år og utdannet kateket og er for tiden ansatt i Hovedorganisasjonen KA som spesialrådgiver. Hun jobber med etter og videreutdanning og annet kompetansearbeid for ansatte i kirkelige fellesråd med hovedvekt på kirkelig undervisning og læring. Hun har tidligere jobbet på MF vitenskapelig høyskole med ansvar for å utvikle erfaringsmaster master for kirkelig undervisning. Ekre har også vært ansatt på Iko Kirkelig pedagogisk senter og før dette mange år som kateket i Nidaros og Hamar bispedømme.

Ekre har tidligere vært stiftsstyreleder og medlem i sentralstyret i Kirkelig undervisningsforbund.

Ekre tiltrer stillingen som generalsekretær 1.oktober 2024.

Fra 1.januar 2025 går Kirkelig Undervisningsforbund inn i en felles organisasjon med Presteforeningen og Diakonforbundet, og Ekre vil gå over i en spesialrådgiverstilling i den nye organisasjonen, Profesjonsforbundet, med fokus på kateketer og undervisningstjenesten og tariffarbeid for fellesrådsansatte.

Del på:

Verified by MonsterInsights