Medlemmer i andre stillinger

Endel av våre medlemmer er tilsatt i andre stillinger og med andre titler enn de tre som er nevnt spesielt.

KUFO har medlemmer som arbeider som rådgivere, er ansatt i organisasjoner, har stillinger i kirkerådet og på bispekontorene. KUFO organiserer også noen prester.

En del av våre medlemmer har stillinger innen undervisning som ikke benytter de titler som kirkemøtet har fastsatt dette er titler som benytter begrepet trosopplæring i tittelen. Disse er allikevel formelt plassert i lønnsystemet i en av de tre gruppene som er nevnt i egne artikler (menighetspedagog/menighetsarbeider/kateket)

Del på:

Verified by MonsterInsights