En duk du kan gå på!

Det er alltid spennende å se på hvordan Bibelens fortellinger kan formidles på kreative måter. Vi har snakket med Finn Andsbjerg Larsen om påskeduk og juleduk!

Samtale/intervju mellom Harald Skarsaune og Finn Andsbjerg Larsen

Påske og julevandring!

Hvorfor deltar du her på trosopplæringskonferansen?

  • Det siste året har jeg fått lov til å selge Påske- og Juleduken i Norge, og nå ønsket jeg å presentere dem på Trosopplæringskonferansen, her på Gardermoen. Dette er en enestående sjanse. I Danmark har vi ikke et tilsvarende arrangement, og tanken på at både prester, kateketer, menighetspedagoger og musikere møtes og deler erfaringer, er en fantastisk ramme. Her har vi i Danmark mye å lære!

Hvor kommer idéen til Påske- og Juleduken fra?

  • Vi bruker mange ord i kirken. Når vi i 2010 etablerte Konfirmantsenteret, som minner om deres Ressursbanken, valgte vi å utvikle en rekke opplegg og metoder som skulle supplere alle ordene.

Hva vil dere oppnå med dukene?

  • Vi ønsker å legge til rette for at barn, unge, voksne og eldre får oppleve evangeliet, og vi er mange som trenger andre tilnærminger enn ord. Her på Trosopplæringskonferansen opplevde jeg at det var de fra Døvekirken som var mest begeistret. De har allerede brukt Påskeduken i syv år, og vet at den virker, så da kjøpte de Juleduken, med en gang de fikk tilbudet. For meg sier det noe om at vi bruker mer enn kun ørene, når vi tar imot evangeliet. I møte med det glade budskap om at Jesus Kristus er født, er også øynene i stand til å tilegne seg informasjon. Personlig tror jeg det er mange i våre kirker som vil ha glede av at vi sparer litt på alle ordene våre.

Hvor kan vi kjøpe Påskeduken nå?

  • I første runde fikk vi Påskeduken oversatt til bokmål og nynorsk, og solgte ca. 100 eksemplar. I forbindelse med det fikk den Danske folkekirke en skattemessig utfordring, da de mente det var ulovlig for statskirken å gjøre handel utenfor landets grenser. For å prøve å finne en løsning, hørte jeg dem om jeg kunne selge duken gjennom mitt private firma og det fikk jeg aksept for. Jeg har fått lov til å være med hele veien, fra idé til ferdig produkt, og har hele tiden tenkt at dette måtte bli tilgjengelig for norske kirker også.

Hvordan virker den nye Juleduken?

  • Påske er en bevegelse fra Palmesøndag til Påskemorgen. Julen, derimot, er et nedslag i livene våre; Jesus Kristus blir født. Slik utfordret fortellingen oss til å tenke nytt. Vi har valgt å bygge opp duken over «Deilig er jorden». 1. vers forteller om skapelsen og paradis og 3. vers forteller om Jesu fødsel, om hyrdene og englesangen. 2. vers forteller om tonen fra himmelen og slekters gang, som uttrykkes gjennom bilder av en vei, noen klokker og en hånd. I tillegg har vi, som med Påskeduken, forsøkt å få med nåtiden, samtidig som at man kan finne referanser til en rekke bibelsteder på duken.

Hvor kan man finne ut mer om disse dukene?

  • På Ressurbanken.no kan man lese beskrivelser av både Påskeduken og Juleduken. På hjemmesiden vår, vorherrebevars.dk, finner man videoer hvor man kan se gjennom opplegget.

Er det greit å få levert dukene fra Danmark til Norge?

  • Så langt har det gått greit. Vi har funnet en god løsning på hvordan vi enkelt kan få sendt duken. Noen kirker har måttet betale toll, mens andre har sluppet.

Og hva med fremtiden?

  • Vi regner med å komme igjen på konferansen neste år, og så synes vi også det kunne vært spennende å utvikle en Pinseduk. Vi har jobbet med det noen år, men det er ikke så enkelt å få til. Så hvis noen har gode idéer til en Pinseduk, så er det bare å si ifra!

Del på:

Verified by MonsterInsights