Dobbeltnummer av Prismet er nå klart. Nr 1/2 2022.

Dette doble temanummeret utforsker et av de nye kjernelementene i KRLE-faget: «Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder». Alle bidragene i temanummeret kan knyttes til kjerneelementet: Hva innebærer det for religionsdidaktikken at elevene skal utforske i faget? Hva er nytt i formuleringen og hvilke nye utfordringer stiller det lærere overfor? Hva innebærer det å tenke om religions- og livssynsfaget som et faglig konglomerat?
Hvilken kunnskap skal utforsking med ulike metoder lede til? På hvilken måte kan en legge til rette for utforskende arbeidsmåter? Hvordan bruke begrepsmessig uklarhet som en pedagogisk ressurs? I tillegg til seks forskningsartikler, inneholder nummerert tre korte omtaler av den norske oversettelsen utForskerne: En ny tilnærming til religions- og livssynsundervisning i barneskolen, samt en bokmelding av Innføring i KRLE-didaktikk. Undervisning i religion, livssyn og etikk i et flerkulturelt samfunn. Med-gjesteredaktører er Camilla Stabel Jørgensen og Øyvind Soltun Andreassen.
Nummeret kan leses på www.journals.uio.no/prismet, om du ikke er en av de lykkelige abonnentene av papirutgaven 😊
God lesning og god sommer!

Redaksjonen.

Nummeret kan leses på www.journals.uio.no/prismet, om du ikke er en av de lykkelige abonnentene av papirutgaven 😊 KUFO støtter utgivelsen av Prisme som fritt digitalt fagtidsskrift

Del på:

Verified by MonsterInsights