Det kan være lurt å avtale på forhand!

Hva gjør du når du får skade på bil som benyttes i arbeidet?

Bulk og krasj av bil i jobb – hvem betaler?

Noen har opplevd å få skade på egen bil ved bruk i arbeidet. Det er ingen automatikk i at dette dekkes av arbeidsgiver. Derfor er det lurt å gjøre avtale om hvordan dette dekkes dersom uhellet er ute. Det kan være skade ved parkering. Skade som følge av transport av utstyr eller rett og slett kollisjon. Husk også at særavtalen for kirkelige stillinger sier at det kan gis godtgjørelse for å stille egen bil til disposisjon for arbeidsgiver.

Den store bulkedagen nærmer seg, men hvem dekker skaden dersom uhellet er ute mens den ansatte er på yrkesreise i firmabil eller privatbil?

Artikkel fra Simployers nyhetsmail 21.12.22

– Vær forberedt på den store bulkedagen, sier Øivind Elvestad i Simployer

Statistisk sett er dagene før jul da flest nordmenn bulker bilen. Utfordrende vinterføre kombinert med mange biler på veiene gjør at 22. desember er kjent som «den store bulkedagen» her til lands.

I år faller datoen på en helt vanlig arbeidsdag, og det er derfor grunn til å tro at dagen kan få noen kjedelige konsekvenser for arbeidstakere som bruker bil i jobben.  

– Det er vanlig at arbeidsgiver dekker skader som oppstår på firmabilen, men det er nok mer uvanlig at arbeidsgiver dekker slike skadekostnader på arbeidstakers privatbil, sier Simployers rådgiver i økonomi, Øivind Elvestad.

Arbeidsgiver kan dekke skader på privatbilen

Ifølge Simployers rådgiver er det som oftest den ansatte som selv må betale dersom det skulle oppstå et uhell med privatbilen.

– Men arbeidsgiver KAN også dekke utgifter når ansatte krasjer privatbilen under en yrkesreise, men den skattemessige behandlingen avhenger av hva som har skjedd og hva som er avtalt, sier Elvestad.

Det vil for eksempel si at en ansatt som har tatt privatbilen til et møte utenbys og får en uforskyldt bulk i bilen mens den står parkert, ikke uten videre kan kreve å få reparajonskostnadene dekket av arbeidsgiver.

– Det er ikke noe den ansatte har krav på med mindre det finnes en avtale, sier Elvestad.

Han understreker viktigheten av å ha en avtale på plass.

– Det er viktig å ha en avtale på dette slik at både arbeidsgiver og arbeidstaker er trygge på hvem som skal dekke utgiftene dersom uhellet er ute på yrkesreise, sier Elvestad.

Dette er reglene:

Skader der motparten er skyld i skaden

Skaden på firmabilen eller arbeidstakers bil er da dekket av ansvarsforsikringen til motparten. Det er sannsynligvis ikke så aktuelt at arbeidsgiver dekker kostnadene til slike skader.

Skader på firmabilen

Kostander til reparasjon av bilen og eventuelt bonustap skal ikke beskattes på arbeidstaker. Arbeidstaker beskattes etter sjablonmodellen. For biler med grønne skilt skattes arbeidstaker etter sjablonmodellen, men med et bunnfradrag eller etter en kilometersats på kr 3,40 pr privatkjørte kilometer.

Kostnader til reparasjon av bilen og ev. bonustap regnes som bilkostnader og arbeidstaker skal da ikke beskattes for slike kostnader i tillegg til firmabilbeskatningen.

Skader på privatbilen under en yrkesreise

– Hvis arbeidsgiver velger å dekke slike kostander er det skattfritt for arbeidstakeren, så lenge skaden oppstår under en yrkesreise. Det sier Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Kostnader til utbedring av bilskade eller egenandel/bonustap ved kaskoskade oppstått under yrkeskjøring kan arbeidsgiver dekke skattefritt. Slik skattefri dekning kommer i tillegg til den skattefrie bilgodtgjørelsen på kr 3,50.

– Arbeidstaker må dokumentere beløpet som arbeidsgiver skal refundere, sier Elvestad.

Del på:

Verified by MonsterInsights