Tariff 2021

Årets lønnsoppgjør i mål

Årets lønnsoppgjør var et mellomoppgjør mellom arbeidstakerorganisasjonene og KA. Rundt midnatt mandag ble det oppnådd enighet innenfor en ramme på 2,82 %, som er på nivå med sammenliknbare tariffområder. -Vi er fornøyd med oppgjøret, selv om vi hadde håpet på å redusere avstanden i lønn til kommunal sektor, sier Harald Skarsaune, som ledet forhandlingene på […]

Årets lønnsoppgjør var et mellomoppgjør mellom arbeidstakerorganisasjonene og KA. Rundt midnatt mandag ble det oppnådd enighet innenfor en ramme på 2,82 %, som er på nivå med sammenliknbare tariffområder.

-Vi er fornøyd med oppgjøret, selv om vi hadde håpet på å redusere avstanden i lønn til kommunal sektor, sier Harald Skarsaune, som ledet forhandlingene på vegne av KUFO. Sammen med Sven-Ove Rostrup, kateket i Bergen, utgjør de KUFO sin forhandlingsdelegasjon.

-Det ble en lang dag, men vi er glad vi klarte å gjennomføre forhandlingene på en dag, konkluderer Skarsaune.

Avstanden til kommunal sektor har økt over flere år, og ligger nå på mellom 7 000 og 40 000 kroner. I år unngikk vi at den økte ytterligere, men den har heller ikke minsket.

Til ansatte i kirkelige fellesråd og menighetsråd gis det et generelt fra 10 000 til 21 000 pr 01.05.2021.

Det blir ikke gjennomført lokale forhandlinger i kirkelige fellesråd i år.

Partene ble også enige om å begynne å utvikle lønnsgruppe 4B og fra 1.1.2022 vil lønnsgruppe 4B ligge 25 000 kroner over tilsvarende ansiennitetstrinn i lønnsgruppe 4.

Ansatte som ikke er ansatt i fellesråd og menighetsråd, men i rettssubjektet Den norske kirke, får et generelt lønnstillegg på 2,5 % per 01.05.2021. For disse vil det også bli gjennomført lokale forhandlinger.

Resultatet av forhandlingene fremkommer av KA sitt tilbud nr. 5.

Fristen for å akseptere tilbudet er satt til 30.09.2021.

Les mer om følgende emner:

Del på:

Verified by MonsterInsights