Kirkemøtet 2021

Årets kirkemøte

Vi var tilstede på årets kirkemøte og avlegger herved en rapport, med noen stikkord vi mener er viktig å få med seg.

Kirkemøtet ble i år arrangert i Trondheim og KUFO var representert ved leder av Sentralstyret, Lene Beate Østerås og generalsekretær Harald Skarsaune. Som ny leder av KUFO var dette Lene sitt første kirkemøte.

– Gjennom mitt lederverv i KUFO hadde jeg anledning til å være med som observatør i Trondheim, noe som opplevdes spennende. Det er innholdsrike dager og viktige taler å få med seg, noe jeg satt stor pris på, sier Lene.

En av talerne som gjorde mest inntrykk var Kirkerådsleder Kristin Raaum sin åpningstale.

– Hun trakk fram mange spennende punkter i talen sin, som gjorde inntrykk. Det var en passende åpningstale hvor jeg opplevde at hun på en god måte klarte å løfte fram viktigheten av kirkens arbeid, fortsetter Lene. Hun var tydelig i sin tale og snakket varmt om kirken sin plass i samfunnet og for folk flest. Hun skrøt av arbeidet som legges ned av alle ansatte i kirken og presiserte at vi alle gjør en viktig jobb, og kanskje spesielt når vi møter mennesker i arbeidet.

Ny minister, Kjersti Toppe, var også en av talerne i år, og også hun gjorde et godt inntrykk.

– Toppe var også opptatt av kirken som samfunnsaktør og så frem til godt samarbeid med kirken i fremtiden, forteller Lene. Toppe fortalte også at hun gleder seg til å kunne løfte fram kirkens anliggende i sitt arbeid, og for de hun treffer. Spesielt nevnte hun undervisningstjenesten som en del av kirkens tjeneste og oppdrag. Hun var tydelig på at vi alle gjør en viktig jobb for å få flere barn og unge til oppdage kirken som et godt sted å være, og et sted for å tro, avslutter Lene.

Mange saker ble behandlet på årets kirkemøte og spesielt fulgte Lene og Harald med på sak 24/21 om kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger og sak 23/21 som så på konfirmasjonstidens gudstjenester.

Sakspapirene til årets kirkemøte finner du her.

Del på:

Verified by MonsterInsights