Arbeidsveilederutdanning starter høsten 2022

Det teologiske fakultet starter opp ny utdanning av veiledere i Den norske kirkes arbeidsveiledning (ABV) høsten 2022-vår 2025. OU-styret utlyser stipend!
AVU 2022-25 gir deg kompetanse til å være arbeidsveileder i Den norske kirke. Utdanningen er omfattende, med stor vekt på praksis i tillegg til litteraturstudier, undervisning og oppgaveskriving.

Del på:

Verified by MonsterInsights