Menighetspedagog / Kyrkjelydspedagog

Menighetspedagog/kyrkjelydspedagog er en av tre stillingskategorier innen fagfeltet kirkelig undervisning vedtatt av kirkemøtet.