Menighetspedagog / Kyrkjelydspedagog

Menighetspedagog/krkjelydspedagog er en av tre stillingskategorier innen fagfeltet kirkelig undervisning vedtatt av kirkemøtet.