Menighetsarbeider

Menighetsarbeider er en av tre sentralt vedtatte stillingskategorier innen virkelig undervisning.