Kateket

Kateket er en av tre stillingskoder innen kirkelig undervisning. Siden 1969 har denne tittel vært i bruk innen Den norske kirke. Kateketen er menighetens undervisningsleder.