Vi har ledig en veldig spennende stilling i KUFO!

Dette må mange få se! Spre det på alle dine kanaler!

Det neste halve året skal vi jobbe med å etablere en ny felles fagforening sammen med presteforeningen og diakonforbundet. Vi søker etter en ny generalsekretær, som går over i en seniorrådgiverstilling fra 1.1.2025 i et nytt felles sekretariat. Vi ønsker oss deg som er opptatt av fagfeltet «kirkelig undervisning» og som er faglig sterk. Samtidig ønsker vi at du er opptatt av tariff og lønns- og arbeidsvilkår, og gjerne har erfaring fra dette arbeidet gjennom KUFO. Du er god på å bygge relasjoner og trives godt med mange oppgaver og baller i luften. Samtidig er arbeidshverdagen fleksibel, det er et godt fellesskap i sekretariatet på kirkens hus i Oslo.

Vi håper du selv søker, eller utfordrer andre du tenker kunne passet til denne jobben.

Stillingsutlysningen finner du her! Spre den til flest mulige!

Lene Beate Østerås

Leder KUFO

Tlf: 93 62 99 80

Del på: