Velkommen til himmelsk mangfold!

Nordisk konfirmantlederkonferanse Tromsø 20.-22.09.2022

Himmelsk mangfold!
Mangfold er menneskeverd!
Mangfold er anerkjennelse for den vi er den vi er satt til å være!
Mangfold kjenner ingen grenser!


Salme 8
Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,
månen og stjernene som du har satt der,
hva er da et menneske – at du husker på det,
et menneskebarn – at du tar deg av det?
Du satte ham lite lavere enn Gud
og kronet ham med herlighet og ære.

Himmelsk mangfold! I 2022 arrangeres Nordisk konfirmantlederkonferanse for 10. gang.
Konferansen samler ansatte og frivillige som arbeider med konfirmanter og lignede lokalt, nasjonalt i de nordiske land.
Konferansens tema har stor overføringsverdi til andre arbeidsformer i kirke og samfunn!
Vi inviterer derfor alle interesserte som arbeider med konfirmanter, barn og unge eller andre grupper i kirkelig arbeid.

KONFERANSEN ARRANGERES I SAMARBEID MED KIRKERÅDET, KA, PRESTEFORENINGEN, NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME OG DØVEKIRKEN.

Arbeid med konfirmanter er arbeid med mennesker. Ikke kun utvalgte, men alle!
Hvordan gir vi rom vi rom for mangfoldet, – hvordan speiler vi Guds himmel?

 • Etnisk mangfold
  Vi har en mangfoldig sammensatt befolkning. Folkegrupper som har bodd samme områdene i lange tider. Innvandring og globalisering har utvidet mangfoldet. Hvordan er forholdet mellom majoritet og minoriteter? Hvordan se og ta vare på dette mangfoldet? I dette emnet handler det om språk, uttrykksformer, kulturelle verdier og mye mer. Hvordan gjenspeiler vårt arbeid Guds himmel og det mangfold vi er skapt til å være. Tar vi vare på menneskeverdet og skaperverket. Og ikke minst hva kan vi lære av hverandre!
 • Funksjonelt mangfold
  Hvordan kan vi si: «velkommen som konfirmant» til alle? Hva kan en hørende lære av en døv? Hvordan beriker tegnspråk og «døves poesi» vårt bilde av Gud, evangeliet og hverandre? Hvordan kan vi legge til rette for slik at alle kan delta ut fra sine forutsetninger. Hvordan kan konfirmantarbeidet styrke unges mentale helse? Hvilke utfordringer knyttet til kropp og helse kan vårt arbeid være en hjelp til å bekjempe?
  Hvordan skape «himmelsk mangfold» i samspill?
 • Identitets mangfold
  Skapt i Guds bilde, men ligner på seg selv! Hva gjør vår menighet til et godt sted for alle? Hvordan møter vi unge som arbeider med sin identitet og sine identitetsuttrykk. «Himmels mangfold» har regnbuen som symbol og som løfte. Hvordan anerkjenne hverandre som en del av Guds himmel og oss alle som et «himmelsk mangfold»?
 • Teologisk mangfold
  Vi deler tro! Det som forener, er våre spørsmål og undring og den vi tror på! Samtidig utfordres vi av hverandre. Hvordan handtere vi dette i vårt lokale arbeid? Hvordan være rause og inkluderende der meninger, teologi og andre ulikheter skiller.
  Foreldre reagerer, kollegaer har ulike meninger og teologi. Osv. Hvordan skaper vi dialog og forståelse der meningene er mange?

Tromsø! Hvor, hva, hvordan

Tromsø er en by nord i Norge Også kalt «Nordens Paris» Du kan lese mer om byen og området på: https://www.visittromso.no/  Stolte Tromsøværinger

Reise med fly www.sas.no, www.flyr.com,   www.norwegian.no, www.wideroe.no 


 • Konferanse og konferansested
  Hovedsted for konferansen er hotel Radisson Blu i Tromsø sentrum, 3 minutter derfra ligger Tromsø domkirke og domkirkeparken. Der vil vi ha gudstjeneste, konsert og noen av aktivitetene. Vi bygger også en Lavvo i domkirkeparken for å bli kjent med den samiske kulturen og gudstjeneste rommet.
 • Konferansepris inkluderer: program og deltagelse i foredrag, konsert mm. Prisen inkluderer lunsj, middag og kaffe te snack under konferansen.
  Konferansen uten overnatting koster NOK 1900,- Nok (Ved påmelding innen 01.04.22 NOK 1800,-) Hotel bestilles av den enkelte.

 • Overnattingsmuligheter

Overnattingsmuligheter

Trømsø er en turistby med mange hoteller og overnattingssteder.

Vi har forhandlet fra avtale og reservert en del rom på tre av disse.

Radisson blu      Enkeltrom kroner 995,- nok pr natt Link for bestilling av rom: BESTILL ROM HER kode NO100298

Thon hotels       Enkeltrom kroner 1095,- pr natt (link kommer) Her er linken: https://www.thonhotels.no/event/nordisk-konfirmantlederkonferanse/

Smart hotels      Enkeltrom kroner 550,- pr natt Bestill på post.tromso@smarthotel.no og referere til ordre 166785

Det er mulig å bestille ekstra døgn til avtaleprisen for de som ønsker å forlenge oppholdet.

 • TID
  Konferansen starter 20.09 kl 16:00 (åpning samling klokken 18:00)
 • Programmet inneholder foredrag, seminarer, samtaler, konsert, gudstjeneste og sosiale møteplasser.
  Konferansen avsluttes 22.09 kl 13:30
 • Påmelding

Del på: